Το ξένοιαστο Μελίσσι

Κατασκήνωση

Πληροφορίες λειτουργίας με βάση το υγειονομικό πρωτόκολλο για το καλοκαίρι του 2021

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες υποψηφίων κατασκηνωτών της θερινής περιόδου 2021 

Σας γνωρίζουμε ότι, μετά την έκδοση και κοινοποίηση της με αριθμό  πρωτ. Δ11/οικ. 23973/811/18-6-2020 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας της Γενικής Διεύθυνσης   Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με Θέμα «Οδηγίες για την λειτουργία κατασκηνώσεων φιλοξενίας: παιδιών ηλικίας 6 έως 16 ετών - ατόμων με αναπηρίες – ηλικιωμένων ατόμων και μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού  COVID-19».

Α) Τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση δεν θα πρέπει να έχουν πυρετό ή και άλλα συμπτώματα που θέτουν την υποψία λοίμωξης COVID-19 και θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί για αυτά πριν την προσέλευσή τους.  

Β) Η προσέλευση των κατασκηνωτών θα γίνεται σταδιακά και με προγραμματισμό ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός (επ’ αυτού θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωσή μας)

Γ) Στην είσοδο θα γίνεται έλεγχος από εκπαιδευμένο προσωπικό. Οι κατασκηνωτές θα θερμομετρούνται και οι γονείς θα παραδίδουν μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα του ταμείου τους Υπεύθυνη δήλωση – ερωτηματολόγιο την οποία θα έχουν εκτυπώσει από το site της κατασκήνωσης και θα έχουν συμπληρώσει και υπογράψει. Η Υπεύθυνη δήλωση θα εστιάζει σε δύο θέματα: α) την ύπαρξη συμπτωμάτων (πυρετός, βήχας, καταρροή, φαρυγγαλγία, διάρροιες, έμετοι, κεφαλαλγία κλπ), β) το ιστορικό επαφής τις τελευταίες 14 ημέρες με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19.

Σε περίπτωση θετικής απάντησης στα ως άνω ερωτήματα, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στον κατασκηνωτή.

Δ) Το επισκεπτήριο δεν επιτρέπεται καθώς και η είσοδος γονέων – επισκεπτών στους κοιτώνες των παιδιών.

Ε) Δεν επιτρέπονται  οι προσωρινές άδειες για έξοδο των κατασκηνωτών για οποιοδήποτε λόγο.

ΣΤ) Σε περίπτωση που κάποιος κατασκηνωτής εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 θα απομονώνεται και θα ειδοποιείται ο γονέας/κηδεμόνας που θα πρέπει να παραλάβει άμεσα τον κατασκηνωτή από την κατασκήνωση.

Η κατασκήνωσή δεν αναλαμβάνει καμία αστική ευθύνη έναντι οιουδήποτε προσώπου σχετιζόμενη αμέσως ή εμμέσως με τον κορωνοϊό COVID-19.

Θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε, από την πλευρά μας ο καθένας, στην πιστή τήρηση των επιβαλλόμενων μέτρων, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ανώδυνα την επιδημία και να μη στερηθούν τα παιδιά μας τη χαρά, τη συντροφιά και τα παιχνίδια που τους προσφέρει κάθε χρόνο η κατασκήνωση.

Πατήστε για να δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο

Για την Κατασκήνωση

Ο Διαχειριστής