Το ξένοιαστο Μελίσσι

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Στην κατασκήνωση ΤΟ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΙ γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας και προσπαθούμε να είμαστε σαφείς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε, μεταφέρουμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά στοιχεία σας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί τις πρακτικές που ακολουθούμε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται στον δικτυακό τόπο x-m.gr. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, tablet, τηλεόραση ή μια οικιακή συσκευή ή άλλη έξυπνη συσκευή για πρόσβαση στον εν λόγω δικτυακό τόπο.

Ακολουθούν συγκεκριμένες συμπληρωματικές πληροφορίες περί της πολιτικής του απορρήτου σχετικές με τις πρακτικές και υπηρεσίες του δικτυακού τόπου x-m.gr.

Είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου, τους Όρους Χρήσης και τις Προϋποθέσεις του δικτυακού τόπου x-m.gr, καθώς παρέχουν πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε αυτό τον ιστότοπο.

Οι διαχειριστές του x-m.gr δύνανται να τηρούν αρχείο και να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και των χρηστών (subscribed) που εγγράφονται στον δικτυακό τόπο με δική τους ευθύνη. Η διαχείριση, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών υπόκειται στους όρους του παρόντος άρθρου, καθώς και στις σχετικές διατάξεις Γενικού Κανονισμού της Ε.Ε. περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679 για την προστασία του ατόμου, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του ευρωπαϊκού δικαίου.

α). Ο δικτυακός τόπος x-m.gr δεν καταγράφει άσκοπα προσωπικά δεδομένα χρηστών και επισκεπτών του. Ο σκοπός της καταγραφής αναφέρεται παρακάτω.

β). Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που εγγράφονται στο δικτυακό τόπο x-m.gr με δική τους ευθύνη (newsletter, αίτηση υποψήφιων στελεχών), συλλέγονται και τίθενται υπό επεξεργασία για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως για την ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες, νέα και προσφορές της εταιρείας με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα και την εκδήλωση ενδιαφέροντος εργασίας στην εταιρεία ΤΟ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΙ.

γ). Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης μπορεί να απευθυνθεί στην εταιρεία και να ζητήσει επιπλέον ενημέρωση για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Οι διαχειριστές δεσμεύονται να μην προβούν σε πώληση ή ενοικίαση των προσωπικών δεδομένων των εγγεγραμμένων χρηστών ή επισκεπτών του x-m.gr σε κανέναν τρίτο φορέα. Οι διαχειριστές δύναται να διαβιβάσουν προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών ή επισκεπτών του δικτυακού τόπου x-m.gr σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν υπάρχει ρητή συγκατάθεση αυτών για τη διαβίβαση προσωπικών τους δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, το x-m.gr ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να αποστείλει στους επισκέπτες του δικτυακού τόπου x-m.gr, με χρήση έντυπης ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, δελτία τύπου, άλλες ανακοινώσεις και ενημερωτικό υλικό σχετικό με τις υπηρεσίες που παρέχει ΤΟ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΙ.

Σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, επιτάσσεται η κοινοποίηση των εν λόγω προσωπικών δεδομένων προς τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και διοικητικές Αρχές μετά από νόμιμο αίτημά τους (GDPR 2016/680).

Όλοι οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου https://www.x-m.gr αποδέχονται ότι σε κάθε επίσκεψη/χρήση του δικτυακού τόπου αυτού θα εφαρμόζουν και θα δεσμεύονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, όπως αυτοί περιγράφονται στο σχετικό κείμενο. Σε περίπτωση διαφωνίας με έναν ή περισσότερους όρους, όλοι οι επισκέπτες οφείλουν να αποφύγουν κάθε επίσκεψη και χρήση του δικτυακού τόπου και να μας ενημερώσουν για τυχόν ενστάσεις που έχουν.

Εάν έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] και στα τηλέφωνα της εταιρείας: 2106810581 & 2292060451.