Το ξένοιαστο Μελίσσι

Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις

Όλοι οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου http://www.x-m.gr/  αποδέχονται ότι σε κάθε επίσκεψη / χρήση του δικτυακού τόπου αυτού θα εφαρμόζουν και θα δεσμεύονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω. Σε περίπτωση διαφωνίας με έναν ή περισσότερους όρους, όλoι οι επισκέπτες οφείλουν να αποφύγουν κάθε επίσκεψη και χρήση του δικτυακού τόπου και να μας ενημερώσουν για τυχόν ενστάσεις που έχουν.

Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας x-m.gr διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν οποιαδήποτε στιγμή τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, ανακοινώνοντας τις τροποποιήσεις στον δικτυακό τόπο x-m.gr. Όλοι οι επισκέπτες σε κάθε επίσκεψή τους στο δικτυακό τόπο x-m.gr οφείλουν να ενημερώνονται για να λαμβάνουν γνώση τυχόν τροποποιήσεων. Σε περίπτωση που όλοι  οι επισκέπτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον δικτυακό τόπο και μετά την ανακοίνωση τροποποιήσεων, σημαίνει ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο δικτυακός τόπος x-m.gr έχει δημιουργηθεί για να προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει η κατασκήνωση: ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ «ΤΟ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΙ» καθώς και τη λήψη αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για εργασία και ενδιαφερόμενο γονέα ή κηδεμόνα για συμμετοχή του παιδιού του σε κάποια από τις κατασκηνωτικές περιόδους  μέσω ειδικής δικτυακής εφαρμογής  και ελεγχόμενης πρόσβασης σε αυτή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΕΥΘΥΝΗ Χ-Μ.GR

Η x-m.gr και οι Διαχειριστές της ιστοσελίδας δεν φέρουν ευθύνη για την ορθότητα και το περιεχόμενο των πληροφοριών. Ο τυπικός έλεγχος των εγγραφών/στοιχείων που γίνεται κατά την καταχώρηση από τους χρήστες της ιστοσελίδας γίνεται για αποφυγή κακόβουλης χρήσης, και υβριστικού περιεχομένου, και το περιεχόμενο δεν ελέγχετε ως προς την ορθότητα των πληροφοριών (όνομα, Διευθύνσεις, Τηλέφωνα κλπ ). Ο έλεγχος και η χρήση των πληροφοριών της ιστοσελίδας είναι στην ευχέρεια του χρήστη.

Για το λόγο αυτό, η x-m.gr  και κατ’ επέκταση οι Διαχειριστές της ιστοσελίδας δεν δεσμεύονται και ούτε παρέχουν κανενός είδους εγγύηση, ούτε αναλαμβάνουν κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του x-m.gr

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Απαγορεύεται ρητώς η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον δικτυακό τόπο x-m.gr, προκειμένου να παραπλανηθεί οποιοσδήποτε τρίτος σχετικά με την ταυτότητα της επιχείρησης, να προκληθεί ζημία, με οποιονδήποτε τρόπο στη χρήση και λειτουργία του x-m.gr, να παρεμποδιστεί η πρόσβαση οποιουδήποτε μέλους ή επισκέπτη στο x-m.gr. Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά δικαιώματα κλπ), όλα τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου x-m.gr (ενδεικτικά Λογότυπο, πηγαίος κώδικας ) συνιστούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των διαχειριστών της ιστοσελίδας x-m.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις.

Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη. Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες τρίτων, διαφημιζόμενων ή μελών που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο x-m.gr, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την σχετική ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες ή/και προϊόντα.

Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας x-m.gr δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη και δεν θα καλύψουν καμία υποχρέωση που θα προκύψει από οποιοδήποτε υλικό που εστάλη από εσάς ή από οποιονδήποτε τρίτο.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Οι Διαχειριστές της ιστοσελίδας x-m.gr καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου x-m.gr. Οι  επισκέπτες παρόλα αυτά αποδέχονται ότι οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δικαιούνται να τροποποιούν ή και να διακόπτουν προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της ιστοσελίδας με ή / και χωρίς προειδοποίηση, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό  των  επισκεπτών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του x-m.gr ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες.

Ως εκ τούτου η x-m.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχομένη από τη χρήση του δικτυακού τόπου x-m.gr ή την αδυναμία πρόσβασης  των επισκεπτών σ' αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση οι διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του δικτυακού τόπου x-m.gr για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.

Αν και οι διαχειριστές της ιστοσελίδας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού τόπου x-m.gr από ψηφιακούς υιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε επισκέπτης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση της x-m.gr ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον Η/Υ του.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι διαχειριστές του x-m.gr δύναται να τηρούν αρχείο και να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του δικτυακού τόπου x-m.gr, τα οποία κοινοποιούνται στην x-m.gr από τους ιδίους. Η διαχείριση, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών υπόκειται στους όρους του παρόντος άρθρου καθώς και στις σχετικές διατάξεις Γενικού Κανονισμού της Ε.Ε. περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει ερμηνευθεί) καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του ευρωπαϊκού δικαίου.

α). Η x-m.gr διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα εφόσον μας το ζητήσετε με ρητή ανάκληση της παρούσης συγκατάθεσης.

β). Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται για συγκεκριμένους σκοπούς όπως για την εγγραφή των παιδιών στην κατασκήνωση, την επικοινωνία με τον Γονέα/Κηδεμόνα και την τήρηση ιατρικού αρχείου αυτών για την προφύλαξη και προστασία τους κατά την κατασκηνωτική περίοδο

γ). Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθυνθείτε στην επιχείρηση μας και να μας ζητήσετε επιπλέον ενημέρωση για τον Κανονισμό ή να μας ζητήσετε να θέσουμε σε “λήθη” τα προσωπικά σας δεδομένα ή ακόμα να τα διαγράψουμε.

Οι διαχειριστές δεσμεύονται να μην προβούν σε πώληση ή ενοικίαση των προσωπικών δεδομένων των πελατών σε κανένα τρίτο φορέα..

Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που τα μέλη του δικτυακού τόπου x-m.gr καταθέτουν σε αυτό, στο βαθμό που είναι απόλυτα απαραίτητο για την παροχή υποστήριξης προς τον δικτυακό x-m.gr..

Σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, επιτάσσεται η κοινοποίηση των εν λόγω δεδομένων, προς τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και διοικητικές Αρχές μετά από νόμιμο αίτημά τους (GDPR 2016/680).

Στην έκταση που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο οι Διαχειριστές της ιστοσελίδας x-m.gr δεν φέρουν, έναντι των μελών ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω της χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες του δικτυακού τόπου x-m.gr προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση ή καταγγελία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Βελλοπούλου (e-mail: [email protected]  ή στο  22920 60451 και στο 210 6810581)

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Συμφωνείτε, ότι με δική σας δαπάνη, θα αποζημιώσετε, θα προστατεύσετε την λειτουργία της ιστοσελίδας x-m.gr, τους υπαλλήλους της, τους εκπροσώπους της, τους προμηθευτές της, τους συνεργαζόμενους με αυτήν και τους αντιπροσώπους της, για κάθε απαίτηση, αγωγή, ενέργεια, ή άλλη διαδικασία εναντίον της ιστοσελίδας x-m.gr, από τρίτους, στο βαθμό που αυτή η απαίτηση, αγωγή, ενέργεια, ή άλλη διαδικασία που εγέρθηκε εναντίον της ιστοσελίδας x-m.gr, των υπαλλήλων της, των εκπροσώπων της, των προμηθευτών της, των συνεργαζόμενων με αυτήν και των αντιπροσώπων της βασίζεται:

1. σε κακή χρήση της ιστοσελίδας από μέρους σας ή από μέρους οποιουδήποτε χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα κάνοντας χρήση του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή.

2. σε χρήση του λογαριασμού σας από εσάς ή από οποιονδήποτε άλλον, όπου είναι εφικτό κάτι τέτοιο.

3. σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης από εσάς ή από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή (ή λογαριασμό).

4. σε περίπτωση αξίωσης ότι οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας x-m.gr από εσάς ή από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή (ή λογαριασμό) καταπατά οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου, ή οποιοδήποτε ατομικό ή δημόσιο δικαίωμα.

5. σε ανακριβή καταχώρηση στοιχείων κατά την εγγραφή σας ή την ενημέρωση των στοιχείων σας.

6. σε περίπτωση παραβίασης των συμφωνιών ή συμβάσεων τις οποίες έχετε συνάψει με το παρόν έγγραφο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο.