Το ξένοιαστο Μελίσσι

Στελέχη

Αίτηση Στελέχους

Υπάρχουν πεδία που χρειάζονται τη προσοχή σας

Κάντε κλικ στο μήνα-έτος πάνω στο ημερολόγιο για πιο εύκολη επιλογή

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των συνθηκών της πανδημίας και την πιθανή παράταση του σχολικού έτους ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στις ημερομηνίες των περιόδων. Θα σας ενημερώσουμε άμεσα  για οποιαδήποτε αλλαγή είτε για τις περιόδους  είτε  για τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας όταν ενημερωθούμε από τους αρμόδιους φορείς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα στελέχη που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές θα πρέπει να μας γνωρίζουν με απόλυτη σιγουριά σε ποιες ημερομηνίες θα είναι διαθέσιμοι.

Έτος Περίοδος Κοινότητα Ομάδα X

Ενδιαφέροντα - Επιδεξιότητες

 

Δηλώνω ότι

Έλαβα γνώση και δίνω τη συγκατάθεση μου τα στοιχεία της φόρμας να χρησιμοποιηθούν / επεξεργαστούν από τους υπεύθυνους της κατασκήνωσης βάση των όρων και προϋποθέσεων της πολιτικής απορρήτου της εταιρείας και του Γενικού Κανονισμού της Ε.Ε, περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (G.D.P.R 2016/679).

Επιθυμώ να ενημερώνομαι μέσω e-mail ή SMS για θέματα λειτουργίας της κατασκήνωσης (π.χ ημερομηνίες λήξης - έναρξης κ..λ.π )

Σε περίπτωση πρόσληψής μου

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι την πολιτική εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας της κατασκήνωσης

Αποδέχομαι την λήψη ομαδικών φωτογραφιών και video και την πιθανή προβολή τους σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα της κατασκήνωσης.