Το ξένοιαστο Μελίσσι

Στελέχη

Αίτηση Στελέχους

Υπάρχουν πεδία που χρειάζονται τη προσοχή σας

Κάντε κλικ στο μήνα-έτος πάνω στο ημερολόγιο για πιο εύκολη επιλογή

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα στελέχη που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές θα πρέπει να μας γνωρίζουν με απόλυτη σιγουριά σε ποιες ημερομηνίες θα είναι διαθέσιμοι.

Παρατηρήσεις ( γνώσεις, ικανότητες, ενδιαφέροντα χρήσιμα στην κατασκηνωτική ζωή)

 

Δηλώνω ότι

Έλαβα γνώση και δίνω τη συγκατάθεση μου τα στοιχεία της φόρμας να χρησιμοποιηθούν / επεξεργαστούν από τους υπεύθυνους της κατασκήνωσης βάση των όρων και προϋποθέσεων της πολιτικής απορρήτου της εταιρείας και του Γενικού Κανονισμού της Ε.Ε, περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (G.D.P.R 2016/679).

Επιθυμώ να ενημερώνομαι μέσω e-mail ή SMS για θέματα λειτουργίας της κατασκήνωσης (π.χ ημερομηνίες λήξης - έναρξης κ..λ.π )

Σε περίπτωση πρόσληψής μου

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι την πολιτική εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας της κατασκήνωσης

Αποδέχομαι την λήψη ομαδικών φωτογραφιών και video και την πιθανή προβολή τους σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα της κατασκήνωσης.