Το ξένοιαστο Μελίσσι

Εγγραφές

Αίτηση Κατασκηνωτή (Ταμείου)

  • 1 Δελτίο Κατασκηνωτή
  • 2 Ιατρικό Δελτίο
  • 3 Αποδοχή

Υπάρχουν πεδία που χρειάζονται τη προσοχή σας

Κάντε κλικ στο μήνα-έτος πάνω στο ημερολόγιο για πιο εύκολη επιλογή

Παρακαλώ αρχικά επιλέξτε Κατασκηνωτική Περίοδο και μετά Ταμείο

Στοιχεία Πατέρα

Στοιχεία Μητέρας

Στοιχεία Έκδοσης Παραστατικών

Επιπλέον στοιχεία

Υπάρχουν πεδία που χρειάζονται τη προσοχή σας

Ιατρικά Προβλήματα

Άλλες Καταστάσεις

Ενημέρωση

Κατασκηνωτές με υποκείμενα νοσήματα μπορούν να συμμετέχουν στην κατασκήνωση εφόσον υπάρχει ρητή, έγγραφη, σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού τους.

Υπάρχουν πεδία που χρειάζονται τη προσοχή σας

Δηλώνω ότι

Έλαβα γνώση και δίνω τη συγκατάθεση μου τα στοιχεία της φόρμας να χρησιμοποιηθούν / επεξεργαστούν από τους υπεύθυνους της κατασκήνωσης βάση των όρων και προϋποθέσεων της πολιτικής απορρήτου της εταιρείας και του Γενικού Κανονισμού της Ε.Ε, περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (G.D.P.R 2016/679). Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εγγραφής τα παραπάνω στοιχεία θα διαγραφούν.

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους κανόνες λειτουργίας της κατασκήνωσης

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους οικονομικούς όρους

Αποδέχομαι να ενημερώνομαι μέσω e-mail ή SMS για θέματα λειτουργίας της κατασκήνωσης (π.χ ημερομηνίες έναρξης - λήξης  κ.λ.π )

Αποδέχομαι την λήψη ομαδικών φωτογραφιών και video και την πιθανή προβολή τους σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα της κατασκήνωσης. Οι αναρτήσεις έχουν να κάνουν μόνο με την προβολή των δραστηριοτήτων της κατασκηνωτικής ζωής στις οποίες συμμετέχουν τα παιδιά.

Γνωρίζω ότι έχω δικαίωμα τροποποίησης των στοιχείων ή ανάκλησης της αποδοχής των παραπάνω συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο, στα γραφεία της κατασκήνωσης στο Χαλάνδρι (καθημερινά 09:00 - 15:00) ή στην κατασκήνωση κατά την άφιξη και τα επισκεπτήρια.

Αποδέχομαι να τηρήσω τις υποδείξεις και το υγειονομικό πρωτόκολλο που θα επιβάλλουν οι εποπτεύουσες τη λειτουργία των κατασκηνώσεων αρχές και κατά τη φετινή χρονιά.