Σε  περίπτωση που δεν καλύπτεστε από κάποιο ταμείο – φορέα μπορείτε να  φέρετε το παιδί σας στην κατασκήνωσή μας ιδιωτικά.

Για την κράτηση της θέσης η προκαταβολή είναι 300 ευρώ. Η εξόφληση πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 5 ημέρες πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου.
Και στις δυο περιπτώσεις (προκαταβολή, εξόφληση) σας παρακαλούμε να μας στείλετε το αποδεικτικό της τράπεζας, με mail ή με Fax210 6858 103.

Σε περίπτωση ακύρωσης, η προκαταβολή επιστρέφεται,όταν αυτή γίνει έως 5 ημέρες πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου.

Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης του παιδιού, επιστρέφεται το ήμισυ του συνολικού κόστους, όταν το παιδί φύγει έως και 5 ημέρες από την έναρξη. Μετά την πάροδο των 5 ημερών δεν επιστρέφονται χρήματα.
Για κρατήσεις λιγότερων ημερών πχ 11ημερο δεν επιστρέφονται χρήματα.

bee12.