• Ασφαλής , περιφραγμένος χώρος με 24ωρη φύλαξη

  • Ηλεκτρικός φωτισμός κατά τη διάρκεια της νύχτας και νυχτοφύλακες

  • Εφεδρική ηλεκτροδότηση από δική μας ηλεκτρογεννήτρια

  • Ενισχυμένο σύστημα πυρασφάλειας

  • Πιστοποιημένος ναυαγοσώστης πάντα όταν τα παιδιά είναι στη θάλασσα

  • Γιατρός και νοσηλεύτριες βρίσκονται όλο το 24ωρο στο Ιατρείο της κατασκήνωσης.

  • Εφαρμογή συστήματος HACCP στους χώρους της κουζίνας και της παρασκευής γευμάτων.