Δωρεάν κατασκήνωση με τον ΟΑΕΔ !

Η  κατασκήνωση συμμετέχει στο 15θήμερο επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.

Για προκράτηση των θέσεων των παιδιών , μπορείτε να καλείτε στα γραφεία μας !!

Για τον ΟΑΕΔ οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων ξεκινάνε απο τις 12/04/18 έως 01/05/2018. Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά με την χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω του ΟΑΕΔ.

Όσοι δεν έχουν ηλεκτρονικούς κωδικούς για τον ΟΑΕΔ , αλλά διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για το TAXISNET , μπορούν να πιστοποιηθούν αυτόματα ώς χρήστες του ΟΑΕΔ.

Δικαιούχοι είναι όλοι οι γονείς με παιδιά γεννημένα από 01-01-2002 εως 14-06-2012 (6-16 ετών) και δεν επιδοτούνται από άλλο ασφαλιστικό ταμείο για το καλοκαίρι του 2018 .

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2016 μέχρι 28.000,00 ευρώ, οι οποίοι/ες το έτος 2017 :

  • είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή
  • έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας ή
  • έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή
  • συγκεντρώνουν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας) με συνεχόμενη ανεργία 4 τουλάχιστον μηνών κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Δημόσια πρόσκληση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΉ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Online Αίτηση

Από 1η Μαρτίου, οι κατασκηνωτικές περίοδοι για τα 15νθήμερα του ΟΑΕΔ είναι οι εξής

Α᾽ Περίοδος

17 Ιουνίου – 01 Ιουλίου

Β᾽ Περίοδος

24 Ιουνίου – 08 Ιουλίου

Γ᾽ Περίοδος

10 Ιουλίου- 24 Ιουλίου

Δ᾽ Περίοδος

17 Ιουλίου – 31 Ιουλίου

Ε᾽ Περίοδος

02 Αυγούστου- 16 Αυγούστου

 

ΣΤ᾽ Περίοδος

09 Αυγούστου- 23 Αυγούστου

Z᾽ Περίοδος

17 Αυγούστου- 31 Αυγούστου

.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης του ΟΑΕΔ όπου ζητείται ο Αριθμός  Μητρώου ΕΦΚΑ, συμπληρώνετε τον Αριθμό Μητρώου πρώην ΙΚΑ.

Κατά την άφιξή σας στην Κατασκήνωση θα πρέπει να έχει μαζί του ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ του Προγράμματος του ΟΑΕΔ:

  • την Αστυνομική Ταυτότητα ή το Διαβατήριο (πρωτότυπο και φωτοτυπία)
  • το βιβλιάριο Υγείας που φαίνονται τα παιδιά ασφαλισμένα στον ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ (πρωτότυπο και φωτοτυπία)
  • το ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ και το ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

στην κατασκήνωση θα υπογράψετε την τριπλή σύμβαση του ΟΑΕΔ και θα κρατήσετε την μια εξ αυτών.