Σε περίπτωση  που καλύπτεστε από τα παρακάτω ταμεία μπορείτε να φέρετε τα παιδιά  σας στην κατασκήνωσή μας δωρεάν.

Ε.Τ.Α.Α

ΤΣΜΕΔΕ

Για να κάνετε κράτηση στο Ξέγνοιαστο Μελίσσι, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας στο Χαλάνδρι για την προεγγραφή σας. Θα σας αποσταλεί ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της προκράτησης στην κατασκήνωση. Έπειτα για την ολοκλήρωση της κράτησης της θέσης θα πάτε στο ίδιο το ταμείο, με την επιβεβαίωση της κατασκήνωσης και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Περισσότερα 

ΤΠΔΑ

Για να κάνετε κράτηση στο Ξέγνοιαστο Μελίσσι, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας στο Χαλάνδρι για την προκράτηση. Έπειτα για την ολοκλήρωση της κράτησης της θέσης θα πάτε στο ίδιο το ταμείο, με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.Περισσότερα

ΤΣΑΥ

Για να κάνετε κράτηση στο Ξέγνοιαστο Μελίσσι θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ΤΣΑΥ όταν ξεκινήσει την περίοδο εγγραφών για τις κατασκηνώσεις.Περισσότερα

ΤΑΣ

Για να κάνετε κράτηση στο Ξέγνοιαστο Μελίσσι θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ΤΑΣ όταν ξεκινήσει την περίοδο εγγραφών για τις κατασκηνώσεις.Περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ

Για να κάνετε κράτηση στο Ξέγνοιαστο Μελίσσι θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ταμείο σας όταν ξεκινήσει την περίοδο εγγραφών για τις κατασκηνώσεις.Περισσότερα

ΤΠEΔΕ

Για να κάνετε κράτηση στο Ξέγνοιαστο Μελίσσι θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ταμείο σας όταν ξεκινήσει την περίοδο εγγραφών για τις κατασκηνώσεις.Περισσότερα

ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Για να κάνετε κράτηση στο Ξέγνοιαστο Μελίσσι θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ταμείο σας όταν ξεκινήσει την περίοδο εγγραφών για τις κατασκηνώσεις.Περισσότερα

ΤΑΥΤΕΚΩ

ΤΑΜΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Για να κάνετε κράτηση στο Ξέγνοιαστο Μελίσσι, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας στο Χαλάνδρι για την προεγγραφή σας. Θα σας αποσταλεί ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της προκράτησης στην κατασκήνωση. Έπειτα για την ολοκλήρωση της κράτησης της θέσης θα πάτε στο ίδιο το ταμείο, με την επιβεβαίωση της κατασκήνωσης και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.Περισσότερα

ΔΕΗ ( ΔΕΗ- ΔΕΔΔΗΕ- ΑΔΜΗΕ)

Για να κάνετε κράτηση στο Ξέγνοιαστο Μελίσσι, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας στο Χαλάνδρι για την προκράτηση. Έπειτα για την ολοκλήρωση της κράτησης της θέσης θα πάτε στο ίδιο το ταμείο, με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.Περισσότερα

ΟΤΕ (ΤΑΠΟΤΕ)

Για να κάνετε κράτηση στο Ξέγνοιαστο Μελίσσι, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας στο Χαλάνδρι για την προεγγραφή σας. Θα σας αποσταλεί ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της προκράτησης στην κατασκήνωση. Έπειτα για την ολοκλήρωση της κράτησης της θέσης θα πάτε στο ίδιο το ταμείο, με την επιβεβαίωση της κατασκήνωσης και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.Περισσότερα

ΤΑΠΙΤ

ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Για να κάνετε κράτηση στο Ξέγνοιαστο Μελίσσι θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ταμείο σας όταν ξεκινήσει την περίοδο εγγραφών για τις κατασκηνώσεις.Περισσότερα

ΕΤΑΠ ΜΜΕ

ΤΑΥΣΙΤ

Για να κάνετε κράτηση στο Ξέγνοιαστο Μελίσσι θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ταμείο σας όταν ξεκινήσει την περίοδο εγγραφών για τις κατασκηνώσεις.Περισσότερα

ΤΑΤΤΑ

Για να κάνετε κράτηση στο Ξέγνοιαστο Μελίσσι θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ταμείο σας όταν ξεκινήσει την περίοδο εγγραφών για τις κατασκηνώσεις.Περισσότερα

ΤΣΕΥΠ

Για να κάνετε κράτηση στο Ξέγνοιαστο Μελίσσι θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ταμείο σας όταν ξεκινήσει την περίοδο εγγραφών για τις κατασκηνώσεις.Περισσότερα

ΑΛΛΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΑΕΕ

Για να κάνετε κράτηση στο Ξέγνοιαστο Μελίσσι θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ταμείο σας όταν ξεκινήσει την περίοδο εγγραφών για τις κατασκηνώσεις.Περισσότερα

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΚΑ

Για να κάνετε κράτηση στο Ξέγνοιαστο Μελίσσι θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ταμείο σας όταν ξεκινήσει την περίοδο εγγραφών για τις κατασκηνώσεις.Περισσότερα

ΤΑΝΠΥ ΟΑΕΕ

Για να κάνετε κράτηση στο Ξέγνοιαστο Μελίσσι θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ταμείο σας όταν ξεκινήσει την περίοδο εγγραφών για τις κατασκηνώσεις.Περισσότερα

ΤΠΔΠ

Για να κάνετε κράτηση στο Ξέγνοιαστο Μελίσσι, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας στο Χαλάνδρι για την προεγγραφή σας. Θα σας αποσταλεί ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της προκράτησης στην κατασκήνωση. Έπειτα για την ολοκλήρωση της κράτησης της θέσης θα πάτε στο ίδιο το ταμείο, με την επιβεβαίωση της κατασκήνωσης και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.Περισσότερα

ΤΥΔΚΥ

Για να κάνετε κράτηση στο Ξέγνοιαστο Μελίσσι, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας στο Χαλάνδρι για την προκράτηση. Έπειτα για την ολοκλήρωση της κράτησης της θέσης θα πάτε στο ίδιο το ταμείο, με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.Περισσότερα

ΗΔΙΚΑ

Για να κάνετε κράτηση στο Ξέγνοιαστο Μελίσσι, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας στο Χαλάνδρι για την προκράτηση. Έπειτα για την ολοκλήρωση της κράτησης της θέσης θα πάτε στο ίδιο το ταμείο, με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.Περισσότερα

ΣΤΑΣΥ

Για να κάνετε κράτηση στο Ξέγνοιαστο Μελίσσι, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας στο Χαλάνδρι για την προκράτηση. Έπειτα για την ολοκλήρωση της κράτησης της θέσης θα απευθυνθείτε στην υπηρεσία σας, με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.Περισσότερα

ΕΥΔΑΠ

Για να κάνετε κράτηση στο Ξέγνοιαστο Μελίσσι θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ταμείο σας όταν ξεκινήσει την περίοδο εγγραφών για τις κατασκηνώσεις.Περισσότερα

ΟΛΠ

Για να κάνετε κράτηση στο Ξέγνοιαστο Μελίσσι θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ταμείο σας όταν ξεκινήσει την περίοδο εγγραφών για τις κατασκηνώσεις.Περισσότερα

ΟΑΕΔ μόνο για τους υπαλλήλους

Για να κάνετε κράτηση στο Ξέγνοιαστο Μελίσσι θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ταμείο σας όταν ξεκινήσει την περίοδο εγγραφών για τις κατασκηνώσεις.Περισσότερα

ΤΕΑΔΥ

Για να κάνετε κράτηση στο Ξέγνοιαστο Μελίσσι θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ταμείο σας όταν ξεκινήσει την περίοδο εγγραφών για τις κατασκηνώσεις.Περισσότερα

ΕΤΕΑ

Για να κάνετε κράτηση στο Ξέγνοιαστο Μελίσσι θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ταμείο σας όταν ξεκινήσει την περίοδο εγγραφών για τις κατασκηνώσεις.Περισσότερα

ΤΠΔΥ

Για να κάνετε κράτηση στο Ξέγνοιαστο Μελίσσι θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ταμείο σας όταν ξεκινήσει την περίοδο εγγραφών για τις κατασκηνώσεις.Περισσότερα

ΓΕΝ

Για να κάνετε κράτηση στο Ξέγνοιαστο Μελίσσι, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας στο Χαλάνδρι για την προκράτηση.Περισσότερα