Αν θέλετε να απασχοληθείτε στην κατασκήνωσή μας συμπληρώστε μία από τις παρακάτω αιτήσεις

    Συμπληρώστε σε ποια περίοδο μπορείτε για το 2018
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα στελέχη που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές θα πρέπει να μας γνωρίζουν με απόλυτη σιγουριά σε ποιες ημερομηνίες θα είναι διαθέσιμοι.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  • Σε ποια χρονιά και περίοδο συνεργαστήκαμε:
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα στελέχη που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές θα πρέπει να μας γνωρίζουν με απόλυτη σιγουριά σε ποιες ημερομηνίες θα είναι διαθέσιμοι.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.