Μέχρι τις 2 Αυγούστου το πρωί στις 10:00 θα πρέπει όλοι οι κατασκηνωτές να έχουν αποχωρήσει από τον κατασκηνωτικό χώρο.